15 lutego 2023

Kursy BHP – Tarnobrzeg

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi koparko-ładowarek i wózków widłowych. Możemy zaproponować również kursy doskonalące z zakresu spawalnictwa, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne.

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych – opis i cel szkolenia

Jak zorganizowane jest szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych?
Omawiane szkolenie prowadzone jest głównie w formie kursu czy też seminarium. Jest też możliwość przeprowadzenia tego szkolenia w formie samokształcenia kierowanego – które opracowuje organizator szkolenia i na jest przeprowadzane na podstawie stworzonego przez organizatora dość szczegółowego programu. Uczestnicy właśnie tego szkolenia w formie samokształcenia kierowanego otrzymują od organizatora również wszelkie niezbędne materiały do tego aby przyswoili całą wiedzę i umiejętności przewidziane w opracowanych treściach szkolenia i dotyczące poruszanych na nim zagadnień. Pomoce dydaktyczne które otrzymują to między innymi skrypty, czy przepisy prawne. Instruktorzy prowadzący szkolenie okresowe korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych między innymi takich jak: filmy, autorsko opracowane materiały, czy też prezentacje multimedialne.

Co jest celem szkolenia okresowego dla pracowników inżynieryjno – technicznych?
Głównym i podstawowym celem omawianego szkolenia jest uporządkowanie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności posiadanych przez uczestników szkolenia, które bezpośrednio dotyczą takich zagadnień jak: identyfikacja, analiza i oceny zauważonych zagrożeń , które występują podczas pracy, organizacja stanowisk pracy, a także samej pracy, która jest zgodna z zasadami zarówno ergonomii jak i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, metod y i techniki dotyczące likwidacji lub znacznego ograniczenia wszelkich zagrożeń, a także czynników niebezpiecznych występujących w środowisku pracy.

Do kogo skierowane jest omawiane szkolenie okresowe?
Szkolenie okresowe o którym mowa jest skierowane do pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, o takich zawodach jak: projektantów, konstruktorów, technologów, czy też organizatorów produkcji.

Jak długo trwa szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych?
Omawiane w tym artykule szkolenie trwa 16 godz. Podczas tego czasu uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające im na lepszą, bardziej profesjonalną i rzetelną pracę na swoich stanowiskach, a także ćwiczą nawyk dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy.