15 lutego 2023

Kursy BHP – Tarnobrzeg

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi koparko-ładowarek i wózków widłowych. Możemy zaproponować również kursy doskonalące z zakresu spawalnictwa, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne.

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych jest oparty o umowę ADR jest to europejska umowa która dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Umowa ta została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r., natomiast opracowana i wydana została przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Kursy te są niezbędne dla zawodowych kierowców, którzy mają w swojej pracy podczas przewożenia towarów kontakt i dostęp do materiałów niebezpiecznych. Celem tego kursu jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru ewentualnych możliwych szkód.

Czym są materiały niebezpieczne?
„Materiały niebezpieczne” to takie materiały, których przewóz jest zabroniony, lub też dopuszczony jedynie na warunkach określonych konkretnymi przepisami.

Co jest celem kursu podstawowego z zakresu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych?
Celem głównym tego kursu jest przede wszystkim przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne kierowców do przewozu materiałów niebezpiecznych różnych klas oraz do zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń powstałych w związku z przewozami tych towarów, a także zachowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co znajduje się w treściach szkolenia?
Tematyka szkolenia porusza takie zagadnienia jak wiedza dotycząca: ogólnych wymagań odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych, głównych spotykanych przez kierowców rodzajów zagrożeń oraz działań zapobiegawczych i środków bezpieczeństwa odpowiednich dla różnych zagrożeń. Następnie kurs obejmuje również tematykę dotyczącą: przejazdu przez tunele i ochrona ładunku, informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozów odpadów czy też informacje dotyczące tego jakie czynności należy podjąć w razie wypadku. Kursanci podczas szkolenia dowiedzą się także o oznakowaniu i umieszczaniu nalepek ostrzegawczych, przeznaczeniu i sposobie działania wyposażenia pojazdu, oraz środkach ostrożności podczas rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych. Na koniec natomiast całość szkolenia jest uzupełniana o wiedzę z zakresu odpowiedzialności cywilnej, transportu kombinowanego i układani sztuk przesyłki.