15 lutego 2023

Kursy BHP – Tarnobrzeg

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi koparko-ładowarek i wózków widłowych. Możemy zaproponować również kursy doskonalące z zakresu spawalnictwa, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne.

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Często zdarza się tak, że pracodawca pełni również w swojej firmie różne dodatkowe role, wynika to z różnorodnych przyczyn i złożonych sytuacji. Jeżeli pracodawca pełni w firmie również rolę i funkcję na których wykonują zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy to według kodeksu pracy powinni oni wziąć udział w specjalnym szkoleniu poruszającą tematykę która jest związana z pełnionymi przez nich funkcjami – zarazem zwiększając jakość podejmowanych działań.

Jak zorganizowane jest szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy?
Omawiane szkolenie dla pracodawców jest zorganizowane najczęściej w formie kursu lub seminarium poszerzonych o ćwiczenia a także wykorzystujące takie różnorodne środki dydaktyczne jak na przykład filmy, prezentacje multimedialne, programy komputerowe, czy też bazujące na najnowszych danych naukowych materiały do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały wspierające – dzięki którym mogą poszerzać swoją wiedze również samodzielnie.

Do kogo skierowane jest to szkolenie?
Omawiane szkolenie jest przeznaczone dla tych pracodawców, którzy na podstawie art. 237 11 § 1 Kodeksu pracy – będą zobowiązani wykonywać w swojej firmie zadania dotyczące służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co jest celem szkolenia dla pracodawców?
Cele omawianego szkolenia to między innymi uzyskanie wiedzy i umiejętności przez uczestników szkolenia dotyczącej takich zagadnień jak:
– wdrażania działań mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa,
– metod i technik eliminowania lub ewentualnie znacznego ograniczania wpływu czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia lub życia na pracowników,
– popularyzacja wśród pracowników problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
– rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka dotyczącego tych właśnie zagrożeń,

Ile trwa omawiane szkolenie dla pracodawców?
Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poruszające wszystkie konieczne i niezbędne zagadnienia z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy trwa 64 godz.