15 lutego 2023

Kursy BHP – Tarnobrzeg

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi koparko-ładowarek i wózków widłowych. Możemy zaproponować również kursy doskonalące z zakresu spawalnictwa, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) – charakterystyka i cel szkolenia

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141) jest to kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje spawacza, a dzięki temu zdobyć ciekawy i pożądany zawód. Jak wygląda szkolenie? Co warto wiedzieć zastanawiając się nad udziałem w kursie? O tym poniżej.

Opis kursu spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG
Omawiany kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i również praktyczne, a całość kończy się egzaminem. W części teoretycznej uczestnicy kursu dowiadują się na temat między innymi sposobów przygotowania materiału do spawania, parametrów spawania, czy też na temat techniki wykonywania złącz oraz zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z procesem spawania. Część praktyczna szkolenia natomiast skupia się na zestawie ćwiczeń które mają wykonywać uczestnicy. Każde ćwiczenie jednak jest poprzedzone pokazem spawania przeprowadzanym przez instruktora szkolenia.

Co po zakończeniu kursu?
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych metodą TIG (141), oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktualnymi normami. Na dowód uzyskanych kwalifikacji uczestnicy kursu otrzymują specjalne certyfikaty (świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego) potwierdzający zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności.

Kto może zostać uczestnikiem tego kursu?
Aby móc uczestniczyć kursie trzeba spełnić kilka wręcz podstawowych warunków, a mianowicie po pierwsze mieć ukończone osiemnaście lat. W kursie mogą wziąć udział również jedynie osoby które mają co najmniej podstawowe wykształcenie oraz zaświadczenie lekarskie które stwierdza, że kandydat ma zdolności i możliwości pozwalające na odbycie kursu.

Ile trwa kurs?
Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141) obejmuje 111 godzin zajęć, w tym 7 godzin zajęć teoretycznych oraz 104 godziny zajęć praktycznych. Czyli zajęcia trwają około trzy tygodnie i odbywają się zazwyczaj w dni powszednie.

Co jest celem tego szkolenia?
Celem kursu spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141) jest przygotowanie uczestników kursu do świadomego stosowania przez spawacza procesu spawania blach i rur spoinami czołowymi metodą 141, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy., a także teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego.