15 lutego 2023

Kursy BHP – Tarnobrzeg

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi koparko-ładowarek i wózków widłowych. Możemy zaproponować również kursy doskonalące z zakresu spawalnictwa, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne.

Lider Zespołu Produkcyjnego – specyfika szkolenia

Podstawą sprawnego systemu zarządzania jakąkolwiek organizacją jest właściwe zarządzanie przez liderów zespołów, oraz wcześniejsze prawidłowe zidentyfikowanie zarówno liderów jak i odbywających się procesów w firmie. Te rzeczy pozwalają na poprawę funkcjonowania firmy. Natomiast szkolenie dla liderów zespołów produkcyjnych właśnie na tym się skupia i pozwala poprawić sytuację firmy.

Jakie są cele tego szkolenia?
Celem szkolenia liderów zespołów produkcyjnych jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej roli menadżera zespołu produkcyjnego, a także poruszające kwestie komunikacji zespołowej, motywacji i motywowania, realizacji celów, określania i realizacji zadań stojących przed liderem produkcji. Szkolenie ma również na celu opanowanie umiejętności zarządzania projektem z wykorzystaniem różnych metod i technik, oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnymi obecnymi na dzisiejszym rynku metodami zarządzania i budowania dobrego zespołu. Celem jest także rozwijanie w uczestnikach umiejętności kierowania zespołem poprzez stawianie celów, planowania oraz organizowania strategii działania a także technik kontrolowania i motywowania pracowników.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?
Omawiane szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla liderów, osób pełniących obowiązki lidera, oraz dla kierowników wszystkich szczebli do pracowników etatowych włącznie.

Co po ukończeniu kursu?
Szkolenie dla liderów zespołów produkcyjnych oferuje dostęp do obszernej wiedzy i umiejętności, które niezbędne są do sprawowania funkcji lidera. Osoba która ukończy omawiany kurs usystematyzuje i uzupełni swoją wiedzę z zakresu komunikacji, motywowania, pracy poprzez stawianie celów, planowania, szeroko pojętego zarządzania i pracy z grupą – a także zdobędzie nowe wiadomości z poruszanej tematyki.

Metody i formy szkolenia
Szkolenie dla liderów zespołów produkcyjnych prowadzone jest w sposób dwutorowy w którym łączymy nabywanie wiedzy teoretycznej w postaci wykładów wraz z stosowaniem jej w sytuacjach praktycznych (ćwiczenia oraz studium przypadków). Takie podejście pozwala na najpełniejsze podejście do tematu, łatwiejsze przyswojenie nowych wiadomości i szybsze przyswojenie nowych umiejętności.