15 lutego 2023

Kursy BHP – Tarnobrzeg

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi koparko-ładowarek i wózków widłowych. Możemy zaproponować również kursy doskonalące z zakresu spawalnictwa, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne.

Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta – opis szkolenia

Podstawy prawne szkolenia z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta
Szkolenie o którym mowa funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1015, z późn. zm.) „w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta”. Po odbyciu szkolenia uczestnicy poddawani są obowiązkowemu egzaminowi w formie testu. Uczestnicy którzy pozytywnie zdali egzamin końcowy otrzymują certyfikat. Certyfikat potwierdzający zdobyte przez uczestników szkolenia wiadomości i umiejętności ważny jest przez 5 kolejnych lat.

Co jest celem tego szkolenia?
Głównym celem szkolenia z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta jest przede wszystkim aktualizacja, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta oraz co równie ważne odpowiednie przygotowanie uczestników do egzaminu kończącego, a następnie do prawidłowego i profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków wynikających z posady..

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?
Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta przeznaczone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1015, z późn. zm.) dla wszystkich osób wykonujących oraz osób nadzorujących wykonywanie zarówno badań jak i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego. Są to: lekarze stomatolodzy, lekarze radiolodzy, lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej, oraz wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, lekarze którzy wykonują procedury radiologiczne z zakresu radiologii zabiegowej, oraz z zakresu radioterapii, a także technicy elektroradiologii, fizycy medyczni i pielęgniarki które uczestniczą w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej.

Ile trwa szkolenie i jakie kwestie porusza?
Długość trwania szkolenia a także poruszane na nim treści programowe są w sposób ścisły określone w przywoływanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.