15 lutego 2023

Kursy BHP – Tarnobrzeg

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi koparko-ładowarek i wózków widłowych. Możemy zaproponować również kursy doskonalące z zakresu spawalnictwa, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne.

Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – opis i cel szkolenia

W wielu zawodach wiedza na temat zasad i metod udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach jest konieczne i niezbędne, dlatego tak potrzebne są szkolenia w tym właśnie zakresie.

Opis szkolenia
Szkolenie z zakresu Zasad i metod udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zakłada zapoznanie jego uczestników z następującymi tematami: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyposażenie apteczek opatrunkowych (zestawów opatrunkowych) – co powinno znajdować się w apteczce oraz w jaki sposób odpowiednio zorganizować apteczkę, zasady postępowania na miejscu wypadku, zagrożenia jakie wynikają z udzielania pierwszej pomocy, ocena wstępna i segregacja poszkodowanych, postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, postępowanie w sytuacjach zaniku akcji serca i oddechu, postępowanie przy bezdechu, postępowanie przy omdleniu, postępowanie w sytuacji urazu, złamań kości, krwotoków i krwawień, oparzeń zarówno termicznych jak i chemicznych, obrażeń, skaleczeń, stłuczeń, postępowanie w sytuacji porażenia prądem elektrycznym, postępowanie w sytuacjach zaistnienia wielu różnych obrażeń, postępowanie w sytuacji wystąpienia obcego ciała w oku, nosie, gardle, uszkodzenia stawów.

Do kogo skierowane jest to szkolenie?
Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach przeznaczone jest przede wszystkim dla osób które potrafią już obsługiwać apteczkę, a także wiedzą jak udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej, oraz dla osób będących organizatorami zakładowego systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i wszystkich tych osób, które są zainteresowane zwiększeniem zakresu swojej wiedzy odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Co jest celem tego szkolenia?
Głównym celem szkolenia dotyczącego zasad i metod udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach jest zdobycie i opanowanie wiedzy a także umiejętności obejmujących: zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wypadku, a także praktyczne umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wypadku lub zagrożenia życia, umiejętność wyposażenia apteczki a także wiedza dotycząca jej zawartości i przeznaczenia poszczególnych przedmiotów.

Ile czasu trwa szkolenie?
Szkolenie trwa 6 godzin, w czym znajdują się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez 2 godziny a następnie zajęcia praktyczne, które trwają 4 godziny.