15 lutego 2023

Kursy BHP – Tarnobrzeg

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi koparko-ładowarek i wózków widłowych. Możemy zaproponować również kursy doskonalące z zakresu spawalnictwa, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne.

Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP

Warsztaty są formą doskonalącą, uzupełniającą wiedzę i szlifującą umiejętności. Służby BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) spotykają się w swojej pracy praktycznie na co dzień z zagadnieniem wypadków przy pracy, tak więc powinni być odpowiednio przeszkoleni by radzić sobie z nimi w efekcie w sposób profesjonalny i prawidłowy.

Jak wyglądają warsztaty poruszające zagadnienie wypadków przy pracy?
Warsztaty są jedną z najlepszych form przekazywania wiedzy, która ma być szybko używana w praktyce. Jest to praktyczna forma i podejście do zagadnienia wypadków po pracy i postępowania powypadkowego. Warsztaty zaczynają się krótkim, lecz koniecznym wprowadzeniem teoretycznym, które ma uporządkować posiadaną już przez uczestników wiedzę w poruszanym obszarze. Największy nacisk zostanie kładziony jest na szczegółowe przestudiowanie specyficznych przypadków sytuacji wypadkowych. Poruszone więc na warsztatach zostają takie zagadnienia zarówno teoretyczne jak i praktyczne jak: podstawy prawne wypadku przy pracy (definicje, charakterystyczne cechy wypadków), dokumentowanie okoliczności wypadku przy pracy (porady techniczne), ustalanie przyczyn wypadku, określanie stopnia odpowiedzialności pracodawcy oraz pracownika, a także dowody w postępowaniu wypadkowym i jak je rozpatrywać. Gdy uczestnicy zakończą warsztaty otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobytą przez nich wiedzę i umiejętności.

Dla kogo przeznaczone są te warsztaty?
Warsztaty doskonalące z zakresu wypadków przy pracy przeznaczone są dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy a także dla osób wykonujących zadania tej służby, jak również społecznych inspektorów pracy lub innych osób odpowiedzialnych lub też uczestniczących w prowadzonych w zakładach pracy postępowaniach powypadkowych.

Co jest celem warsztatów z zakresu wypadków przy pracy?
Celem głównym tych warsztatów jest uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników warsztatów odnośnie działania w sytuacjach wypadków przy pracy i działań powypadkowych, oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego.