15 lutego 2023

Kursy BHP – Tarnobrzeg

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi koparko-ładowarek i wózków widłowych. Możemy zaproponować również kursy doskonalące z zakresu spawalnictwa, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne.

Koordynator BHP – nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy – opis szkolenia

Opis szkolenia dla koordynatorów BHP
Najważniejszą zaletą omawianego szkolenia jest przede wszystkim jego praktyczne podejście do zagadnień związanych z koordynacją działań w zakresie BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy). Szkolenie zaczyna się krótkim jednak niezwykle ważnym i potrzebnym wprowadzeniem teoretycznym, które ma za zadanie przede wszystkim uporządkować i usystematyzować posiadaną już wiedzę w zakresie poruszanych zagadnień – przede wszystkim z naciskiem na omówienie roli i zadań koordynatora do spraw bhp. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Jaki cel ma to szkolenie?
Głównym celem omawianego szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie, uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników szkolenia związanej z praktycznym stosowaniem przepisów prawa związanych z koordynacją działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z bezpośrednimi sposobami organizacji bezpiecznej pracy. Celem jest również rzetelne i profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do wywiązywania się z obowiązków wynikających z ich stanowiska zawodowego związanych z koordynacją działań i zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Treści szkolenia
W ramach szkolenia dla koordynatorów BHP poruszone zostaną zagadnienia odnośnie następującej tematyki:
­- Podstawowe pojęcia takie jak: kontrola, nadzór, koordynacja,
– Współpraca podmiotów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
­- Obowiązujące przepisy, w tym: prawa oraz odpowiedzialność koordynatora bhp,
­- Zakres czynności koordynatora bhp,
­- Zadania i obowiązki koordynatora do spraw bhp,
­- Umowy i porozumienia odnośnie wzajemnych praw dotyczących BHP

Dla kogo przeznaczone jest omawiane szkolenie?
Szkolenie to jest przeznaczone przede wszystkim dla kadry zarządzającej zakładem pracy, która jest odpowiedzialna za współpracę z innymi podmiotami, a także dla koordynatorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby, oraz oczywiście innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia i zagadnieniami z nią związanymi.